Home  >  About  >  The Judges

Zhao man

  赵曼,女,汉族,中共党员,1984年11月出生,2011年8月参加工作,研究生学历,法学硕士。2013年4月起先后任河北省保定市中级人民法院助理审判员,海口市中级人民法院助理审判员、审判员。2019年11月任海口知识产权法庭审判员。copyright © 2020 Hainan High People's Court

Qiong ICP 05002153