Home  >  About  >  The Judges

Wang chunfen

  王春芬,女,汉族,中共党员,1981年10月出生,2005年7月参加工作,本科学历,法律硕士。2010年3月起先后任海口市中级人民法院助理审判员、审判员。2019年11月任海口知识产权法庭审判员。copyright © 2020 Hainan High People's Court

Qiong ICP 05002153